Konsultacje społeczne projektu uszczegółowienia RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 lipca 2014 roku przyjął wstępny projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i rozpoczął proces kosultacji społecznych tego dokumentu. Uwagi do tego dokumentu…

Details

Środki na badania i rozwój w przemyśle metali nieżelaznych

24 lipca br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach CuBR – wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu zaplanowano 65 mln zł. Finansowanie otrzymają wyłonione w konkursie innowacyjne projekty obejmujące badania i…

Details

Środki na innowacje proekologiczne w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasiły II Konkurs w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach: Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego; Efektywność energetyczna i magazynowanie energii; Ochrona i…

Details

Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r. Celem programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” jestwsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych…

Details

Prelekcja nt. Środków europejskich na współpracę nauki i przemysłu – Horyzont 2020 podczas konferencji podsumowującej projekt pt. „Transfer Wiedzy i Praktyki”

W dniu 24 czerwca 2014 roku odbyła się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej konferencja podsumowująca projekt pt. „Transfer Wiedzy i Praktyki”. Celem konferencji było zachęcenie pracowników naukowych oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do wzmocnienia powiązań i współpracy w zakresie transferu wiedzy. Podczas wydarzenia Nasz przedstawiciel Mateusza Góra wygłosił prelekcję na temat „Środków europejskich na współpracę nauki i…

Details