NCBiR ogłosiło I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” – BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Celem Programu jest wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w obszarach badawczych objętych programem oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez korzystających ze wsparcia…

Details