Flaga Unii Europejskiej

Nabór kandydatów do dwóch Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Do 20 października trwa nabór członków do Komitetów Monitorujących dwóch centralnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 tj. Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.     Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (KM PO IR) Liczba dostępnych miejsc w KM PO IR dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery: a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej…

Details