Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został w dniu 17 grudnia 2014 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską. Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy.   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Polska Wschodnia został zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską. To ponad 8 mld zł na rozwój Polski Wschodniej (województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego tego makroregionu. Przyczyni się do wzrostu jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do…

Details

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską Unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corina Cretu 18 grudnia 2014 r. złożyła podpis pod dokumentem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską)     Informacja…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych – konsultacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia do konsultacji projekt Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych. Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych określa zasady i warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych oraz prawa i obowiązki użytkowników RUR. Akceptacja Regulaminu przez użytkownika będzie warunkiem koniecznym do korzystania z rejestru. Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych pobierz     Załącznikami do Regulaminu są: 1) Karta Podmiotu – formularz określający zakres…

Details