Flaga Unii Europejskiej

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 zatwierdzone

Dnia 19 lutego 2015 roku Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 zostały podpisane przez Minister Infrastruktury i Rozwoju Marię Wasiak. Dokument określa warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie 2014-2020, wskazuje podmioty uczestniczące w tym procesie oraz ustala tryb współpracy między nimi.

Details