Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa został upubliczniony

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zaakceptowała Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana na 2015 rok. Według harmonogramu w 2015 roku zostanie zorganizowanych 8 naborów wniosków w 6 działaniach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług…

Details