Harmonogram i kryteria naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok (wersja nr 1 z 12 marca 2015 r.) oraz kryteria wyboru projektów dla Priorytetu I zostały upublicznione. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 rok – pobierz Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu I Programu Operacyjny…

Details

Harmonogram naborów RPO WSL 2014-2020 na 2015 r.

W dniu 19 marca br. Zarząd Województwa przyjął indykatywny harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Na drugi kwartał 2015 zaplanowano następujące konkursy: Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (konkurs bez e-zdrowia) – kwota na konkurs 20 000 800 euro Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – kwota na…

Details