Do końca 2015 roku zostanie ogłoszonych w sumie 17 konkursów w 14 Działaniach i Poddziałaniach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z sumaryczną alokacją 6,4 mld zł. Z tego 14 naborów odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast 3 nabory zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r., natomiast ruszą w 2016 r.

W 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój planuje się m.in. następujące konkursy:

  • Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – alokacja to 460 milionów złotych na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę potrzebną firmom do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Ogłoszenie konkursu przez Ministerstwo Gospodarki nastąpi 27 lipca 2015 r., natomiast rozpoczęcie naboru wniosków 1 września 2015, a zakończenie naboru wniosków 30 października 2015 r.
  • Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – alokacja to ponad 31 milionów złotych na zwiększenie dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. Ogłoszenie konkursu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nastąpi 1 października 2015 r., natomiast rozpoczęcie naboru wniosków 3 listopada 2015 r., a zakończenie naboru wniosków 28 grudnia 2015 r.
  • Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP – alokacja to ponad 41 milionów złotych dla mikro, małych i średnich firm na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług. Ogłoszenie konkursu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nastąpi 31 lipca 2015 r., natomiast rozpoczęcie naboru wniosków 31 sierpnia 2015 r., a zakończenie naboru wniosków 30 grudnia 2015 r.
  • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek – alokacja to 500 milionów złotych na wdrożenie przez mikro, małe lub średnie firmy wyników prac badawczo-rozwojowych. Ogłoszenie konkursu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nastąpi 31 lipca 2015 r., natomiast rozpoczęcie naboru wniosków 31 sierpnia 2015 r., a zakończenie naboru wniosków 30 września 2015 r.

W tym roku uruchomimy większość działań konkursowych w Programie Inteligentny Rozwój. Na ogłoszone w 2015 r. konkursy planujemy przeznaczyć 6,4 mld zł– zapowiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

 

Istotne dokumenty do pobrania

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok (wersja nr 2 z 21 maja 2015 r.)

Kryteria wyboru projektów dla działań: 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3.2, 2.4.1, 3.2.1, 3.3.2, 4.2, 4.3 i 4.4 PO IR

Skorzystaj ze wsparcia SWIFT w pozyskaniu środków dla Twojej organizacji!

Informacje za Serwisem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Dodaj komentarz