Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

W ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL10. Fundusze Europejskie na transformację Działanie FESL10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji trwa nabór wniosków nr FESL.10.03-IP.01-026/23 od 2023-05-22 do 2023-07-04. W ramach działania wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu realizacji projektu przyczyniającego się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie,…

Details

Wsparcie edukacji przedszkolnej

W ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 PRIORYTET FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji DZIAŁANIE 6.1 Edukacja przedszkolna Typ: Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie trwa nabór wniosków nr FESL.06.01-IZ.01-019/23 od 2023-05-08 do 2023-07-01 na dofinansowanie wsparcie w ramach 1 typu projektów tj. Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie polegające m.in na:   a. organizacji…

Details

Oferta dla podmiotów zainteresowanych Programem Dostępność + dla Zdrowia

Oferta szkoleń możliwa do dofinansowania w ramach Programem Dostępność + dla Zdrowia: Szkolenia z kompetencji cyfrowych (1 dzień – 6 godzin) Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami (2 dni – 12 godzin)  Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością (1 dzień – 6 godzin)  Poniżej na stronie dokładne informacje na temat szkoleń Ważnym elementem podczas wdrożeń jest dobre…

Details

Środki UE dla turystyki na Śląsku

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasił konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, w ramach Osi Priorytetowej III.  Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” na inwestycje w mikro i małych firmach. Kto i na co…

Details

Social media w środowisku pracy – ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenie

Social media w środowisku pracy (10 spotkań x 4 godziny szkoleniowe) -trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie PROGRAM SZKOLENIA Social media w środowisku pracy – szkolenie ma dać kompetencje do sprawnego wykorzystania mediów społecznościowych (m.in. Facebook) do pracy np. promocji, ale też np. do działań prywatnych takich jak sprzedaż w internecie, promocja idei, wydarzeń, zbiórek społecznych.…

Details

Zapraszamy na szkolenie Efektywne zarządzanie projektem unijnym

W dniach 17 i 18 grudnia 2018 zapraszamy na dwudniowe szkolenie pt. Efektywne zarządzanie projektem unijnym do Hotelu Fajkier Wellness&SPA w Lgocie Murowanej koło Kroczyc. Główne zagadnienia programowe poruszone podczas dwudniowego szkolenia (16 godzin szkoleniowych): Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektem; Najważniejsze elementy cyklu życia projektu oraz działania jakie mają być podejmowane w ich ramach; Narzędzia i techniki…

Details