Prezi

Wystąpienia publiczne to coraz bardziej wymagana umiejętność wobec dzisiejszych przedsiębiorców, menedżerów, sprzedawców czy ekspertów. Prawie zawsze wystąpienia wspierane są prezentacjami multimedialnymi.   Jeśli myślimy o ciekawych prezentacjach multimedialnych, to na pewno warto zwrócić uwagę na aplikację Prezi – udostępnianą na licencji Freemium (podstawowe funkcjonalności są za darmo, a za zaawansowane należy zapłacić). Pracując w programie treść prezentacji…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Do 3 listopada trwa nabór członków do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.     Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć: a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; b)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans…

Details

Krajowe Klastry Kluczowe – konsultacje przedłużone do 23 października 2014 r.!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki zapraszają do konsultacji społecznych Systemu wyboru Krajowych Klastrów Krajowych.   Główne cele polityki klastrowej w Polsce w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 to wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o współpracę, rozpowszechnianie wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarki dzięki rozwojowi Krajowych…

Details

Burza mózgów – zasady

Burza mózgów to metoda generowania pomysłów, która coraz częściej wykorzystywane jest w codziennej pracy jako sposób aktywizacji pracowników podczas spotkań. Wykorzystywana jest nawet podczas nieformalnych dyskusji znajomych, którzy próbują rozwiązać wspólny problem. Samą burzę mózgów można byłoby przeprowadzić po rzuceniu hasła „zróbmy więc burzę mózgów”. Jednak jej siła tkwi odpowiednim przygotowaniu.   Ogólne kroki, które…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Do 29 października trwa nabór członków do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   Liczba dostępnych miejsc w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi dwanaście: jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze ochrony zdrowia; jedno dla przedstawiciela organizacji…

Details
Flaga Unii Europejskiej

W 2014 nie będzie konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 poinformowała, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W oczekiwaniu na ostateczne wersje dokumentów i konkursy w 2015 roku polecamy lekturę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, aby być na…

Details

Webinarium podczas Design Thinking Week w Katowicach

Rozpoczęła się rekrutacja na webinarium podczas Design Thinking Week w Katowicach   Koło Naukowe Zarządzania MENEDŻER na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz firma SWIFT organizują 24 października 2014 w Katowicach transmisję z Webinarium prowadzonego przez Marka Schara i Jeremiego Sabola na temat plusów i minusów stosowania procesu Design Thinking.   Program 23.10.2014 godz. 16.00 – 17.00…

Details

Informacja o stanie prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województw Ślaskiego poinformował, ze stan prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 weszły w ostatnią, decydującą fazę.   „Program jest aktualnie negocjowany z Komisją Europejską. Jego ostateczny kształt, zatwierdzony przez Komisję Europejską, poznamy najprawdopodobniej w czwartym kwartale br. Zarząd województwa planuje, że pierwsze konkursy ogłoszone zostaną pod koniec pierwszego kwartału…

Details

Badania etnograficzne

Zanim zaczniemy wymyślać rozwiązania, które staną się podstawą przyszłych usług lub produktów, to należy przeprowadzić etap badań, na podstawie których generowane będą pomysły. Można tu zastosować różne metody ilościowe i jakościowe, badanie trendów lub monitoring Internetu, jednak jedną z ciekawszych metod, która da nam obraz faktycznych zachowań ludzi, są badania etnograficzne. Zgodnie z definicją, etnografia…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Nabór kandydatów do dwóch Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Do 20 października trwa nabór członków do Komitetów Monitorujących dwóch centralnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 tj. Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.     Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (KM PO IR) Liczba dostępnych miejsc w KM PO IR dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery: a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej…

Details