Ogólnopolska inicjatywa Design Thinking Week również w Katowicach! Zapraszamy

Koło Naukowe Zarządzania MENEDŻER na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz firma SWIFT włączyły się do ogólnopolskiej inicjatywy Design Thinking Week odbywającej się w 11 miastach i organizują 23-24 października 2014 w Katowicach dwudniowe bezpłatne warsztaty „Design thinking – proces tworzenia genialnych produktów i usług”.   Czym jest Design Thinking? Design Thinking (myślenie projektowe) zgodnie z…

Details

Przedsiębiorczość w Polsce – raport Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki opublikowało raport pt. Przedsiębiorczość w Polsce, który dotyczy 2013 roku. To już 12 edycja wspomnianego raportu (publikowany jest od 2003 r.).   Raport ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cele raportu to: Ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw na tle warunków makroekonomicznych Analiza warunków instytucjonalnych funkcjonowania przedsiębiorstw Przedstawienie propozycji rozwiązań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości   M.in.…

Details

Przedsiębiorczość w Polsce: Jak w Polsce prowadzi się własny biznes? – wyniki badania mikro i małych firm

Zachęcamy do lektury II edycji raportu poświęconego polskim mikro i małym przedsiębiorstwom Jak w Polsce prowadzi się własny biznes? przygotowanego przez portal Firmy.net wraz z Instytutem Badań i Analiz. Warto to docenić, ponieważ zazwyczaj mikro i małe przedsiębiorstwa w badaniach są analizowane razem z średnimi firmami, co może zniekształcić ich realną kondycję poprzez zestawienie z średnimi firmami. Raport przedstawia wiele interesujących…

Details
Flaga Unii Europejskiej

W 2014 nie będzie konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poinformowała, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W oczekiwaniu na ostateczne wersje dokumentów i konkursy w 2015 roku polecamy lekturę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, aby…

Details

Województwo śląskie pierwszym regionem, który podpisał Kontrakt Terytorialny.

25 września 2014 r. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego podpisali marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła i wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Ździebło. Szacuje się, że zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym na Śląsku ok.…

Details
Flaga Unii Europejskiej

W 2014 nie będzie konkursów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 poinformowała, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W oczekiwaniu na ostateczne wersje dokumentów i konkursy w 2015 roku polecamy lekturę projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, aby być…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Trzy programy współpracy transgranicznej na lata 2014-2020 przesłane do Komisji Europejskiej

Trzy programy współpracy transgranicznej na lata 2014-2020 zostały przesłane do Komisji Europejskiej.   Programy współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski na lata 2014-2020: Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, Polska – Saksonia i Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska zostały złożone 22 września 2014 r. do Komisji Europejskiej. Komisja w ciągu 3 miesięcy oceni ich…

Details
Flaga Unii Europejskiej

W 2014 nie będzie konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poinformowała, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W oczekiwaniu na ostateczne wersje dokumentów i konkursy w 2015 roku polecamy lekturę projektów dokumentów, aby być na bieżąco z…

Details

Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nowa wersja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zatwierdzony dokument wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.   Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze następujących kwestii: dostosowania zapisów Rozdziału 2. Kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) do zmian wynikających ze zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał…

Details

Patent Plus – IV konkurs

Patent Plus – NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców.   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w ramach programu Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych…

Details