Trwa nabór wniosków do programu Obywatele dla Demokracji

Do 15 października 2014 roku trwa nabór wniosków do trzeciej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji. Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Konsultacje nowego programu Small Business Act na lata 2015-2020

Trwają konsultacje nowego programu Small Business Act na lata 2015-2020.   Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) są sercem europejskiej gospodarki. Stanowią 99,8% wszystkich europejskich przedsiębiorstw i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Komisja Europejska, zdając sobie sprawę z trudności związanych z prowadzeniem małych firm, opublikowała w 2008 roku tzw. Small Business Act…

Details

Zmodernizowana strona internetowa firmy SWIFT już dostępna!

Zmodernizowana strona internetowa firmy SWIFT już dostępna!     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych aktualnych i przyszłych klientów zmodernizowaliśmy swoją stronę internetową. Mamy nadzieję, że dzięki temu jest ona bardziej czytelna i pozwoli Nam lepiej komunikować się z Państwem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz informacjami o naszym doświadczeniu i działalności. Jeżeli Państwo są…

Details

IKEA bookbook – innowacyjna innowacja. Musisz ją mieć!

IKEA bookbook – innowacyjna innowacja. Musisz ją mieć! Poniżej przedstawiamy bardzo zabawną (naszym zdaniem) reklamę IKEI, a przy tym też dobrą krytykę często bezrefleksyjnej pogoni za „innowacyjną innowacją”. Pamiętajmy, że innowacje (aby miały sens) muszą dawać wymierną wartość klientowi, a nie tylko jej iluzję. W tym miejscu serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą związaną procesem generowania i…

Details

Krajowe przepisy dotyczące wdrażania funduszy UE 2014-2020 wchodzą w życie od 13 września 2014r.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) została 29 sierpnia 2014 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw i po 14 dniach wejdzie w życie. Ustawa ma zapewnić ramy prawne dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa . Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020.…

Details

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został przyjęty przez Radę Ministrów

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został przyjęty przez Radę Ministrów. Został on przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zakłada on m.in.: 35 tys. nowych miejsc pracy, wzrost liczby organizacji obywatelskich o 20 tys., wsparcie 1 tys. inicjatyw lokalnych. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym skierowanym do instytucji publicznych, jak również do osób działających w…

Details

Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło proces aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.   Obiekty nowoczesnej infrastruktury badawczej o dużej skali, zdolne skupiać potencjał naukowy danego kraju, regionu, a nawet całej Europy, stają się coraz ważniejszymi narzędziami służącymi do formułowania odpowiedzi na globalne, długoterminowe wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa Polski i Europy.  Wychodząc na przeciw…

Details

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wraz z całym pakietem nowych rozporządzeń wejdzie ona w życie z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015. Niż demograficzny, zmieniający się rynek pracy, nowe technologie wymagają od uczelni nowego myślenia o studiowaniu. Łączenia zajęć z różnych dyscyplin. Kształcenia miękkich kompetencji i uczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,…

Details

Nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.    Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 zostanie uruchomiony po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską (I poł. 2015 r.). Podjęto decyzję o wydzieleniu w ramach każdej z 4 osi priorytetowych (poza Pomocą Techniczną) puli środków, które…

Details

Nowe programy ministerstwa nauki: skorzystają uczniowie, studenci i nauczyciele

Uczelniane laboratoria, biblioteki i sale wykładowe otwarte dla młodych wynalazców. Szkolenia dla studentów – przyszłych nauczycieli. Oto założenia 2 nowych programów, które ruszą już jesienią. Zgłoszenia dla uczelni potrwają do końca września.   Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło dwa nowe programy: Uniwersytet Młodych Wynalazców oraz Akademickie Centrum Kreatywności. Uniwersytet Młodych Wynalazców Celem programu jest…

Details