NCBiR ogłosiło I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” – BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Celem Programu jest wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w obszarach badawczych objętych programem oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez korzystających ze wsparcia…

Details

Konsultacje społeczne projektu uszczegółowienia RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 lipca 2014 roku przyjął wstępny projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i rozpoczął proces kosultacji społecznych tego dokumentu. Uwagi do tego dokumentu…

Details

Środki na badania i rozwój w przemyśle metali nieżelaznych

24 lipca br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach CuBR – wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu zaplanowano 65 mln zł. Finansowanie otrzymają wyłonione w konkursie innowacyjne projekty obejmujące badania i…

Details

Środki na innowacje proekologiczne w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasiły II Konkurs w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach: Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego; Efektywność energetyczna i magazynowanie energii; Ochrona i…

Details

Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r. Celem programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” jestwsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych…

Details

Prelekcja nt. Środków europejskich na współpracę nauki i przemysłu – Horyzont 2020 podczas konferencji podsumowującej projekt pt. „Transfer Wiedzy i Praktyki”

W dniu 24 czerwca 2014 roku odbyła się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej konferencja podsumowująca projekt pt. „Transfer Wiedzy i Praktyki”. Celem konferencji było zachęcenie pracowników naukowych oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do wzmocnienia powiązań i współpracy w zakresie transferu wiedzy. Podczas wydarzenia Nasz przedstawiciel Mateusza Góra wygłosił prelekcję na temat „Środków europejskich na współpracę nauki i…

Details

Do 25 000 zł na promocję funduszy europejskich

Do 9 lipca 2014 roku można składać wnioski o dofinansowanie współorganizacji wydarzeń informacyjnych nt. Funduszy Europejskich na rok 2014. Można uzyskać dofinansowanie do 25 000 zł brutto. Do niniejszego naboru można zgłaszać przedsięwzięcia informacyjne, których tematyka i zakres sąpowiązane z kwestiami Funduszy Europejskich przede wszystkim o charakterze, m.in.: konferencji seminariów konkursów paneli dyskusyjnych i debat spotkań branżowych akcji edukacyjnych Podmioty,…

Details

220 mln zł dla sektora medycznego w ramach programu STRATEGMED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu w ramach programu STRATEGMED w ramach którego przeznaczy dla polskich naukowców 220 mln zł na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym. Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii onkologii neurologii i zmysłach…

Details

Wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju upubliczniło wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020), które przeprowadziło w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r. Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych…

Details

NCBiR ogłosił konkurs w ramach PO KL dla uczelni

Dziś rozpoczął się nabór wniosków do pilotażowego konkursu Programu Rozwoju Kompetencji na staże i praktyki studenckie oraz zaangażowanie pracodawców w kształcenie na uczelniach. Uczelnie, zarówno publiczne jak i niepubliczne, mogą składać wnioski o dofinansowanie programów kształcenia, które w większym stopniu kształtować będą kompetencje najbardziej oczekiwane przez pracodawców. Największy nacisk został położny na wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia…

Details