Z cyklu polecamy – raport o przedsiębiorczości akademickiej MIR i OECD

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz OECD upubliczniły raport poświęcony przedsiębiorczości akademickiej pt.: „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości”, który jest efektem wspólnego projektu”. Projekt zrealizowany we współpracy z samorządami województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukierunkowany był w szczególności na badanie istniejących mechanizmów i dobrych praktyk, mogących pomóc…

Details

Z cyklu polecamy – raport pt. 25 lat przemian dla start-upów

Business Link upublicznił raport poświęcony polskim start-upom, zachęcamy do lektury, wiele ciekawych informacji. Nas zaniepokoiło, że aż 73% start-upowców czerpie swoją wiedzę o biznesie z własnych popełnianych błędów! Czy mają czas i inne zasoby na popełnianie błędów? Na szczęście istnieje kilka metodyk i sporo narzędzi, które ograniczają ryzyko wystąpienia problemów. Zainteresowanym polecamy kontakt z nami. Natomiast…

Details

Podpisaliśmy Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską

Dnia 3 czerwca 2014 roku firma SWIFT podpisała Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską. Podpisany dokument jest potwierdzeniem dotychczasowej kooperacji i elementem jej dalszej intensyfikacji w wielu obszarach. Dzięki Porozumieniu m.in.: jeszcze efektywniej możemy szukać odpowiedzi na wyzwania naszych klientów korzystając z zasobów największej uczelni technicznej w naszym regionie. Już dziś zapraszamy studentów informatyki Politechniki Śląskiej na praktyki w ramach…

Details

Znamy już propozycję instytucji, które będą zaangażowane w finansowanie projektów unijnych na śląsku w latach 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 27.05.2014 roku przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia propozycji podziału zadań dla instytucji zaangażowanych w realizację  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020. Zatem wiadomo już jakie instytucje w zakresie jakich Działań będą najprawdopodobniej zaangażowane w rozdzielanie środków unijnych w ramach RPO w województwie śląskim. Propozycja przedstawia się w…

Details

Polityka prywatności

Dla Państwa wygody Serwis dgswift.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo telefonu). Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.…

Details

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Tym samym Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.

Zatwierdzono nową wersję projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL 2014-2020 (zarówno wersję dla EFS i EFRR).

Zatwierdzono nową wersję projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL 2014-2020 (zarówno wersję dla EFS i EFRR). My studiujemy już zmiany. Jednocześnie, w kontekście prowadzonych prac nad ostatecznym kształtem RPO WSL na lata 2014-2020, w tym uwag do Programu ze strony Komisji Europejskiej, oba dokumenty mogą ulec zmianie. Rozpoczął się również proces konsultacji dokumentów wraz z…

Details

Z cyklu polecamy! (po raz pierwszy)

Kilka dni temu trafiliśmy na opis autorstwa prof. Blikle interesującej książki Chris’a McChesney, Sean’a Covey, Jim’a Huling pt. „The 4 Disciplines of Execution”. Wiele książek skupia się niestety jedynie na budowaniu strategii, ta dotyka obszaru, z którym są zazwyczaj największe problemy, a mianowicie na jej realizowaniu. Zdaniem autorów ważne przy tym jest przestrzeganie 4 zasad: 1.…

Details

Przedstawiciel firmy SWIFT przeprowadził szkolenie podczas spotkania informacyjnego pt: „Instrumenty finansujące współpracę na linii biznes – nauka”

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zorganizowały 6 marca 2014 r. bezpłatne spotkanie informacyjne pt: „Instrumenty finansujące współpracę na linii biznes – nauka”. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorców, dla których przeznaczone są programy „Bon na innowacje” i „Wsparcie w ramach dużego bonu”. Uczestnicy spotkania mieli okazję…

Details