Flaga Unii Europejskiej

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r.  Program Interreg Region Morza Bałtyckiego wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie. Projekty o charakterze…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został w dniu 17 grudnia 2014 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską. Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy.   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Polska Wschodnia został zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską. To ponad 8 mld zł na rozwój Polski Wschodniej (województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego tego makroregionu. Przyczyni się do wzrostu jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do…

Details

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską Unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corina Cretu 18 grudnia 2014 r. złożyła podpis pod dokumentem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską)     Informacja…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych – konsultacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia do konsultacji projekt Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych. Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych określa zasady i warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych oraz prawa i obowiązki użytkowników RUR. Akceptacja Regulaminu przez użytkownika będzie warunkiem koniecznym do korzystania z rejestru. Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych pobierz     Załącznikami do Regulaminu są: 1) Karta Podmiotu – formularz określający zakres…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zaakceptowała Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Ponadto Polska przekazała Komisji Europejskiej już wszystkie programy na lata 2014-2020 (w tym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 ma zapewnić efektywne funkcjonowanie całej architektury inwestowania i obsługi środków unijnych w Polsce w kolejnej perspektywie. Będzie koncentrować się na działaniach ukierunkowanych na stabilizację zatrudnienia w instytucjach systemu…

Details

Aktualny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został upubliczniony

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego upublicznił projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 7.0), zatwierdzony 14 listopada 2014r. Po tym, jak w kwietniu br. po raz władze województwa przekazały ówczesny projekt Komisji Europejskiej projekt RPO WSL 2014-2020, rozpoczął się proces formułowania uwag do tego dokumentu. We wrześniu, październiku i listopadzie br. odbyły się spotkania…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego otwarty

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej. Program wspiera współpracę transnarodową i integrację poprzez projekty podejmujące wspólne kluczowe wyzwania i możliwości w regionie. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić, a które wymagają wspólnego działania partnerów z kilku krajów…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – pierwszy program operacyjny na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską!

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 r. Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez polski rząd i zaakceptowany przez KE.   Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Kolejne postępy w negocjacjach programów na lata 2014-2020

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informuje o kolejnych postępach w negocjacjach programów na lata 2014-2020 W efekcie dotychczas prowadzonych negocjacji oficjalnie przez system SFC zostały przekazane programy Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia a także 7 programów regionalnych – dla województw dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Przeszły one…

Details