Flaga Unii Europejskiej

Program INTERREG EUROPA 2014-2020 został złożony do Komisji Europejskiej

Program współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA 2014-2020 został 14 listopada 2014 roku złożony do Komisji Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze złożoną do Komisji Europejskiej wersją programu INTERREG EUROPE 2014-2020. Osoby zainteresowane tematyką funduszy europejskich zachęcamy również do zapoznania się z naszą podstrona gdzie zbieramy w jednym miejscu upublicznione wersje programów na lata 2014-2020 wg aktualnego stanu prac…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Nabór członków do Komitetu Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020

Do 20 listopada trwa nabór członków do Komitetu Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020     Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WSL dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć: a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; b) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans…

Details

Warsztat pisania wniosków do Instrumentu dla MŚP w ramach Horyzont 2020

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA zaprasza śląskich przedsiębiorców na Warsztat pisania wniosków do Instrumentu dla MŚP w ramach Horyzont 2020, które odbędzie się 18 listopada 2014 r. w godz. od 15.00 do 18.00 w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach przy ul. Powstańców 17.   Horyzont 2020 to obecnie jedyny…

Details

Podczas Kongresu Rozwoju Edukacji firma SWIFT zaprezentowała swoje rozwiązania w obszarze szkoleń z modeli biznesowych

W dniach 12–13 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się Kongres Rozwoju Edukacji. Podczas Kongresu zaprezentowaliśmy swoje rozwiązania w obszarze szkoleń z modeli biznesowych.   Podczas sesji Famelab reprezentant firmy SWIFT – Mateusz Góra zaprezentował propozycję wykorzystania narzędzia ICT w obszarze szkoleń i dydaktyki z tworzenia i rozwijania modeli biznesowych. Krótka prelekcja miała tytuł: „Jak skutecznie rozwijać i weryfikować…

Details

Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakty Terytorialne dla Województw Kujawsko-Pomorskiego oraz Łódzkiego

Rada Ministrów podczas posiedzenia 12 listopada br. zatwierdziła Kontrakty Terytorialne dla Województw Kujawsko-Pomorskiego oraz Łódzkiego. W sumie, przyjęła ich już jedenaście. Kontrakty terytorialne wskazują one priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w najbliższych latach, niezbędne do ich osiągnięcia działania oraz najważniejsze przedsięwzięcia.     Dotychczas zawarte zostały trzy kontrakty – dla województwa śląskiego (25…

Details

Trwają intensywne prace nad ustawą Prawo działalności gospodarczej

W Ministerstwie Gospodarki trwają intensywne prace nad ustawą Prawo działalności gospodarczej, która zastąpi ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Założenia nowej ustawy mają w drugiej połowie listopada trafić do konsultacji publicznych, żeby parlament jeszcze tej kadencji miał możliwość dokończyć prace nad ustawą.     Potrzeba regulacji Prawo działalności gospodarczej Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o…

Details

Wspieramy Zabrzański Biznesplan 2014

Wspieramy Zabrzański Biznesplan 2014, konkurs zorganizowany przez Urząd Miasta Zabrze. Jeśli jesteś pełnoletnim obywatelem Unii Europejskiej lub mikroprzedsiębiorcą? Masz pomysł na biznes? Ten konkurs jest dla Ciebie! Unikalna reguła! Cenne nagrody! Zgłoś swój pomysł na biznes i wygraj!     01 września ruszyła druga edycja konkursu – Zabrzański Biznesplan 2014. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem…

Details

Wspieramy Zabrzański Biznesplan 2014

    Zabrzański Biznesplan 2014 – zachęcamy do udziału w konkursie!     Jesteś pełnoletnim obywatelem Unii Europejskiej lub mikroprzedsiębiorcą? Masz pomysł na biznes? Ten konkurs jest dla Ciebie! Unikalna reguła! Cenne nagrody! Zgłoś swój pomysł na biznes i wygraj!   01 września ruszyła druga edycja konkursu – Zabrzański Biznesplan 2014. Uczestnikiem Konkursu może być każda…

Details

Kolejne kontrakty terytorialne dla województw gotowe do podpisu

Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakty Terytorialne (KT) dla siedmiu kolejnych województw. Wskazują one priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w najbliższych latach, niezbędne do ich osiągnięcia działania oraz najważniejsze przedsięwzięcia.   Rząd przyjął kontrakty dla województw: lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Następnie musza one zostać zatwierdzone przez Zarządy Województw. Umożliwi to ich…

Details

Czy Polska jest coraz lepszym miejscem do prowadzenia biznesu?

Wyniki rankingu „Doing Business 2015 wskazują, że Polska jest coraz lepszym miejscem do prowadzenia biznesu.   Czy Polska jest coraz lepszym miejscem do prowadzenia biznesu? W tegorocznym rankingu Banku Światowego „Doing Business 2015” Polska znalazła się na 32 miejscu (na 189 państwa). Raport zawiera ocenę gospodarek w oparciu o coroczne badania przepisów prawa pod kątem warunków…

Details