Prelekcja nt. Środków europejskich na współpracę nauki i przemysłu – Horyzont 2020 podczas konferencji podsumowującej projekt pt. „Transfer Wiedzy i Praktyki”

W dniu 24 czerwca 2014 roku odbyła się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej konferencja podsumowująca projekt pt. „Transfer Wiedzy i Praktyki”. Celem konferencji było zachęcenie pracowników naukowych oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do wzmocnienia powiązań i współpracy w zakresie transferu wiedzy. Podczas wydarzenia Nasz przedstawiciel Mateusza Góra wygłosił prelekcję na temat „Środków europejskich na współpracę nauki i…

Details

Do 25 000 zł na promocję funduszy europejskich

Do 9 lipca 2014 roku można składać wnioski o dofinansowanie współorganizacji wydarzeń informacyjnych nt. Funduszy Europejskich na rok 2014. Można uzyskać dofinansowanie do 25 000 zł brutto. Do niniejszego naboru można zgłaszać przedsięwzięcia informacyjne, których tematyka i zakres sąpowiązane z kwestiami Funduszy Europejskich przede wszystkim o charakterze, m.in.: konferencji seminariów konkursów paneli dyskusyjnych i debat spotkań branżowych akcji edukacyjnych Podmioty,…

Details

220 mln zł dla sektora medycznego w ramach programu STRATEGMED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu w ramach programu STRATEGMED w ramach którego przeznaczy dla polskich naukowców 220 mln zł na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym. Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii onkologii neurologii i zmysłach…

Details

Wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju upubliczniło wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020), które przeprowadziło w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r. Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych…

Details

NCBiR ogłosił konkurs w ramach PO KL dla uczelni

Dziś rozpoczął się nabór wniosków do pilotażowego konkursu Programu Rozwoju Kompetencji na staże i praktyki studenckie oraz zaangażowanie pracodawców w kształcenie na uczelniach. Uczelnie, zarówno publiczne jak i niepubliczne, mogą składać wnioski o dofinansowanie programów kształcenia, które w większym stopniu kształtować będą kompetencje najbardziej oczekiwane przez pracodawców. Największy nacisk został położny na wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia…

Details

Z cyklu polecamy – raport o przedsiębiorczości akademickiej MIR i OECD

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz OECD upubliczniły raport poświęcony przedsiębiorczości akademickiej pt.: „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości”, który jest efektem wspólnego projektu”. Projekt zrealizowany we współpracy z samorządami województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukierunkowany był w szczególności na badanie istniejących mechanizmów i dobrych praktyk, mogących pomóc…

Details

Z cyklu polecamy – raport pt. 25 lat przemian dla start-upów

Business Link upublicznił raport poświęcony polskim start-upom, zachęcamy do lektury, wiele ciekawych informacji. Nas zaniepokoiło, że aż 73% start-upowców czerpie swoją wiedzę o biznesie z własnych popełnianych błędów! Czy mają czas i inne zasoby na popełnianie błędów? Na szczęście istnieje kilka metodyk i sporo narzędzi, które ograniczają ryzyko wystąpienia problemów. Zainteresowanym polecamy kontakt z nami. Natomiast…

Details

Podpisaliśmy Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską

Dnia 3 czerwca 2014 roku firma SWIFT podpisała Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską. Podpisany dokument jest potwierdzeniem dotychczasowej kooperacji i elementem jej dalszej intensyfikacji w wielu obszarach. Dzięki Porozumieniu m.in.: jeszcze efektywniej możemy szukać odpowiedzi na wyzwania naszych klientów korzystając z zasobów największej uczelni technicznej w naszym regionie. Już dziś zapraszamy studentów informatyki Politechniki Śląskiej na praktyki w ramach…

Details

Znamy już propozycję instytucji, które będą zaangażowane w finansowanie projektów unijnych na śląsku w latach 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 27.05.2014 roku przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia propozycji podziału zadań dla instytucji zaangażowanych w realizację  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020. Zatem wiadomo już jakie instytucje w zakresie jakich Działań będą najprawdopodobniej zaangażowane w rozdzielanie środków unijnych w ramach RPO w województwie śląskim. Propozycja przedstawia się w…

Details

Polityka prywatności

Dla Państwa wygody Serwis dgswift.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo telefonu). Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.…

Details