Zapraszamy na DESIGN THINKING WEEK 2015 w Gliwicach

Rozpoczęła się rekrutacja na Design Thinking Week 2015 w Gliwicach, czyli dwudniowe bezpłatne warsztaty DESIGN THINKING WEEK GLIWICE. Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla pacjentów. W Gliwicach 4 i 5 listopada 2015 r. odbędą się dwudniowe bezpłatne warsztaty DESIGN THINKING WEEK GLIWICE. Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla pacjentów w ramach Design Thinking Week 2015,…

Details

Środki na innowacje w MŚP w województwie śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowaniu będzie podlegać następujący typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych tj. m.in.: rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny,…

Details

Open Space – nowa realizacja SWIFT

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowało bezpłatne warsztaty metodą „open space” pn. „Promocja e-administracji w województwie śląskim” przy wsparciu firmy SWIFT. Promocja e-administracji w województwie śląskim 2 października 2015 roku odbyły się bezpłatne warsztaty pn. „Promocja e-administracji w województwie śląskim” zorganizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Uczestnicy zastanawiali się jak można wypromować elektroniczny urząd. Na początku uczestnicy wybrali szczegółowe tematy nad którymi chcieliby pracować, następnie…

Details

Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 – zatwierdzona wersja 3

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził 22 września 2015 roku 3 wersję dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Lata 2014-2020   W dniu 22 września 2015 roku, uchwałą nr 1793/67/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 3 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami,…

Details

Środki w PARP-ie na ochronę własności przemysłowej w ramach PO IR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.   Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: – uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z…

Details

NCBiR ogłosiło kolejny konkurs w ramach PO IR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Nabór wniosków planowany jest od 21.10.2015 do 19.11.2015. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego…

Details

Fundusze europejskie w województwie śląskim na przedszkola, żłobki, kluby dziecięce

Aktualne dostępne są fundusze europejskie w województwie śląskim na przedszkola, żłobki, kluby dziecięce, dziennych opiekunów oraz nianie.         03 sierpnia 2015 r. roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 (nabór trwa do 05.10.2015 r.) w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia…

Details

Na portalu INN Poland pojawił się pierwszy artykuł Łukasza Szczęsnego

Na portalu INN Poland pojawił się pierwszy artykuł Łukasza Szczęsnego   Na portalu INN Poland pojawił się artykuł na temat tworzenia innowacji społecznych w kontekście wicked problems – zagmatwanych problemów. Jest też o metodzie design thinking i konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na inkubację innowacji społecznych. Autorem artykułu jest Łukasz Szczęsny z naszego…

Details

6,4 mld zł do wzięcia z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w najbliższych konkursach

Do końca 2015 roku zostanie ogłoszonych w sumie 17 konkursów w 14 Działaniach i Poddziałaniach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z sumaryczną alokacją 6,4 mld zł. Z tego 14 naborów odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast 3 nabory zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r., natomiast ruszą w 2016 r. W 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny…

Details

Zatrudnimy specjalistę ds. funduszy w firmie SWIFT

Aktualnie poszukujemy w firmie SWIFT pracownika na stanowisko specjalisty ds. funduszy. Praca na stanowisku specjalisty ds. funduszy w firmie SWIFT koncentruje się głównie na wyszukiwaniu konkursów, współpracy z klientem, wyszukiwaniu danych, budowaniu partnerstw, przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej, często również wsparciu klienta w realizacji i rozliczeniu projektu. Miejsce pracy: Będzin Wymagania: – Doświadczenie w obszarze funduszy europejskich; –…

Details