II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO– BIOSTRATEG

Z dniem 9 czerwca 2015 roku rozpoczął się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju naboru wniosków w II konkursie w ramach programu: ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO– BIOSTRATEG. Celem głównym Programu ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO– BIOSTRATEG jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach,…

Details

Krajowy Program Reform na lata 2015-2016 przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2015 r. kolejną aktualizację Krajowego Programu Reform (KPR). Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki dokument określa, w jaki sposób Polska w latach 2015-2016 będzie realizować cele strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, nakładów na badania i rozwój, energii i klimatu, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu. Działania zaplanowane na lata 2015-2016 uporządkowano według pięciu…

Details

GO_GLOBAL.PL – Środki na zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm. Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii.…

Details

Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! – projekt wykorzystujący proces Design Thinking

Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju rozpoczęła realizację projektu Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking.   Głównym celem projektu Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Katowicach w 2015 r. poprzez zwiększenie aktywności seniorów z Osiedla Tysiąclecia w życiu społecznym i publicznym. Cel zostanie…

Details

Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju

Osoby związane z firmą SWIFT stworzyły i angażują się w funkcjonowanie organizacji pozarządowej –  Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Interesują nas nie tylko komercyjne działania, czerpiemy również satysfakcję z działalności społecznej (często wykorzystującej Design Thinking).   Celem Fundacji na Rzecz Inteligentnego Rozwoju jest działalność na rzecz inteligentnego oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak również regionalnym i lokalnym. Fundacja realizuje…

Details

Harmonogram i kryteria naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok (wersja nr 1 z 12 marca 2015 r.) oraz kryteria wyboru projektów dla Priorytetu I zostały upublicznione. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 rok – pobierz Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu I Programu Operacyjny…

Details

Harmonogram naborów RPO WSL 2014-2020 na 2015 r.

W dniu 19 marca br. Zarząd Województwa przyjął indykatywny harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Na drugi kwartał 2015 zaplanowano następujące konkursy: Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (konkurs bez e-zdrowia) – kwota na konkurs 20 000 800 euro Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – kwota na…

Details

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa przyjął Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dokumenty do pobrania: Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – pobierz Załącznik nr 1 do Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – pobierz Załącznik nr…

Details

Coraz bliżej do ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój

Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) podczas swoje pierwszego posiedzenia 10 marca 2015 r. zatwierdził m.in. kryteria wyboru dla trzech instrumentów skierowanych do firm w ramach 1. osi priorytetowej PO IR Podczas Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaprezentowano i przyjęto kryteria wyboru dla trzech instrumentów 1. osi priorytetowej PO IR, skierowanych do firm. Są nimi: Badania przemysłowe i prace rozwojowe…

Details

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej…

Details