Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa został upubliczniony

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zaakceptowała Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana na 2015 rok. Według harmonogramu w 2015 roku zostanie zorganizowanych 8 naborów wniosków w 6 działaniach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług…

Details

Udostępniono dokumenty dotyczące konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego

Dokumentacja dotycząca Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego została udostępniona przez Ministerstwo Gospodarki Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości proces oceny klastrów i nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego ma na celu wyłonienie spośród działających obecnie klastrów w Polsce takich podmiotów, które mają istotny potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne…

Details

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 lutego 2015 r. zaakceptował Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok. Dokument został przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do projektu Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W związku…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 zatwierdzone

Dnia 19 lutego 2015 roku Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 zostały podpisane przez Minister Infrastruktury i Rozwoju Marię Wasiak. Dokument określa warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie 2014-2020, wskazuje podmioty uczestniczące w tym procesie oraz ustala tryb współpracy między nimi.

Details

Katowice Service Jam 2015

Wszystkich zainteresowanych nauką projektowania usług zapraszamy 27.02-01.03.2015 na nietypowe wydarzenie tj. Katowice Servie Jam. W ciągu zaledwie 48 godzin będzie można zaprojektować nową usługę i przedstawić ją reszcie świata. Będzie to okazja do przećwiczenia metody pracy skupiające się na potrzebach przyszłych klientów, wypracowania prototypów rozwiązań i poznania świetnych ludzi.

Details

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie polskie Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Komisja Europejska zaakceptowała Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięć programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego. Zatem wszystkie polskie Programy Operacyjne na lata 2014-2020 zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Regionalne Programy Operacyjne Głównym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych…

Details

Harmonogram dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015 rok

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015r. – wersja nr 1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje również, iż niniejszy Harmonogram w trakcie realizacji Programu może ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany…

Details