Oferta szkoleń możliwa do dofinansowania w ramach Programem Dostępność + dla Zdrowia:

Szkolenia z kompetencji cyfrowych (1 dzień – 6 godzin)

Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami (2 dni – 12 godzin) 

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością (1 dzień – 6 godzin) 

Poniżej na stronie dokładne informacje na temat szkoleń

Ważnym elementem podczas wdrożeń jest dobre ich zaplanowanie i promowanie, dlatego proponujemy Państwu Doradztwo w skutecznym wdrożeniu dostępności z udziałem interesariuszy metodą Design Thinking to m.in.:

 • Warsztaty z realnymi interesariuszami projektu przez 3 dni
 • 2 dni przed zamówieniem sprzętu, aby upewnić sie co do jego celowości i ewentualnie go zmodyfikować pod kątem realnych potrzeb,
 • 3 dzień w celu opracowania strategi promocji wdrożenia wśród interesariuszy,
 • zapewniamy udział osób z niepełnosprawnościami zgodnymi z planowanymi działaniami podczas warsztatów,
 • organizujemy i prowadzimy warsztaty, zapewniamy materiały na nie,
 • tworzymy w oparciu o metodykę Design Thinking Strategię skutecznego wdrożenia i promocji Państwa rozwiązania w oparciu m.in. o wyniki warsztatów oraz badań,
 • Analiza zgodności wybranych rozwiązań z Programem Dostępność + dla Zdrowia.

Dodatkowo oferujemy usługę wsparcia przygotowania lub przygotowania wniosku w ramach programu Program Dostępność + dla Zdrowia.

Szkolenia z kompetencji cyfrowych (1 dzień – 6 godzin) 

Program ramowy

I. Moduł – Umiejętności techniczne 

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony) 
 2. Umiejętność korzystania z internetu 
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie 
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych umożliwiających komunikację z pacjentami ze szczególnymi potrzebami 
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami 

II. Moduł – Umiejętności informacyjne 

 1. Kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu 
 2. Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej 
 3. Wyszukiwanie informacji związanych ze zdrowiem 

III. Moduł – Umiejętności komunikacyjne 

 1. Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej 
 2. Korzystanie z serwisów społecznościowych 
 3. Telefonowanie przez internet i wideorozmowy przez internet, w tym z wykorzystaniem narzędzi dla osób ze szczególnymi potrzebami 
 4. Umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania, w tym dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami 

IV. Moduł – Umiejętność korzystania z usług publicznych 

 1. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego 
 2. Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 e-usłudze 

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością (1 dzień – 6 godzin) 

Program ramowy

Pracownicy z niepełnosprawnością 

 1. Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób z niepełnosprawnością: 

z kodeks pracy
z ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie 

najważniejszych zmian i ich perspektyw) 

 • Instytucje orzekające o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – zasady przyznawania 

stopni niepełnosprawności 

 • Rodzaje i stopnie niepełnosprawności 
 • Dostępny dla kandydatów z niepełnosprawnością proces rekrutacyjny 
 • Umowa o pracę z osobą z niepełnosprawnością 
 • Czas pracy, przerwa w pracy, urlop pracownika z niepełnosprawnością 
 • Oddelegowanie pracownika z niepełnosprawnością na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 

Rozliczanie z PFRON 

 1. Przedsiębiorstwa zatrudniające na etat 25 osób i powyżej (warunki otrzymania dofinansowań 
 2. Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek 
 3. Wielkość dofinansowań, o jakie może ubiegać się pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością 
 4. Proces rejestracji firmy w systemie SODIR PFRON oraz obowiązki związane ze sprawozdawczością pracodawcy do PFRON 
 5. Niezbędne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie z PFRON 
 6. Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością:
  z dofinansowanie wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością
  z zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy
  z szkolenia pracowników z niepełnosprawnością refundowane ze środków PFRON 

Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami (2 dni – 12 godzin) 

Ramowy program szkolenia

Dzień 1 (6 godzin) 

 1. Komunikacja jako podstawa ustalania stosunków wzajemnych z pacjentami ze szczególnymi potrzebami 
 2. Ogólne zagadnienia dotyczące komunikacji międzyludzkiej 
 3. Specyfika komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami 
 4. Budowanie motywacji personelu do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami 
 5. Techniki wzmacniające kontakt z pacjentem z rożnych grup szczególnych potrzeb 
 6. Rodzaje i funkcja pytań 
 7. Poziomy słuchania, słuchanie aktywne 
 8. Komunikaty werbalne i niewerbalne 
 9. Bariery komunikacyjne, specyfika kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami 
 10. Efektywne metody komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnymi o różnych rodzajach dysfunkcji 
 11. Kulturowe i społeczne konteksty stereotypów w działalności praktycznej z osobami z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami 
 12. Przeciwdziałanie stereotypom – budowanie postawy akceptacji i przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami 
 13. Tworzenie sprzyjającej atmosfery komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami 

Dzień 2 (6 godzin) 

 1. Komunikacja osób z niepełnosprawnościami o szczególnych potrzebach komunikacyjnych 
 2. Dodatkowe, alternatywne kanały i metody komunikacji 
 3. Praca z osobami z niepełnosprawnościami, stanowiska przystosowane 
 4. Analiza stanu i podejmowanie działań poprawiających jakość komunikacji, szczególnie przestrzennej z osobami ze szczególnymi potrzebami 
 5. Komunikacja alternatywna i wspomagająca, czyli jak rozpocząć rozmowę z pacjentem niemówiącym 
 6. Poziomy umiejętności komunikacyjnych 
 7. Partner komunikacyjny (pacjent) – definicja, rola kadry medycznej w wprowadzaniu komunikacji 
 8. Rozwiązania wizualne AAC w placówce medycznej 
 9. Narzędzia w komunikacji alternatywnej i wspomagającej – technologia niska i wysoka, omówienie narzędzi 
 10. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami 
 11. Zastosowanie: 
  1. z pętli indukcyjnej
  2. z systemów FM, IR, Bluetooth z czytników tekstu
  3. z innych rozwiązań 

12. Zasady savoir-vivre’u obowiązujące w kontaktach z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności

13. Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i ich rozwiązywanie 

14. Trendy rozwojowe w zakresie komunikacji 

*Szkolenia mają formę warsztatową, w tym odgrywanie ról, sytuacji. Możemy również zapewnić Państwu udział osób z niepełnosprawnościami podczas szkoleń w celu jeszcze lepszego zrozumienia ich potrzeb.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą przygotowaną z myślą o programie Dostępność + dla Zdrowia zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz