Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie 30 czerwca 2016 roku nabór wniosków w ramach konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Sposób i termin składania wniosków

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 8:00 dnia 30.06.2016 r. do godz. 12:00 dnia 30.08.2016 r. – nabór został przedłużony!

Termin rozstrzygnięcia konkursu

brak informacji

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:
  • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
 • w ramach Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2015 r.:
  • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

– intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych) w przypadku gdy wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

 • w ramach Rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 r.:
  • 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość dofinansowania200 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu – 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu – 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 35 000 000,00 EUR(153 580 000,00 PLN) w tym 100% EFRR

Typ 1 – 24 500 000,00 EUR (107 506 000,00 PLN).

Typ 2 – 10 500 000,00 EUR (46 074 000,00 PLN).

Wiadomość Fundusze europejskie na badania dla MŚP w województwie śląskim powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Dodaj komentarz