NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs GAMEINN na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Co to jest Program sektorowy GAMEINN?

Program sektorowy GAMEINN ma zapewnić finansowanie prac B+R na rzecz przedsiębiorców w sektorze producentów gier wideo. Został utworzony jako odpowiedź na potrzeby zrzeszonych przedsiębiorców, prowadzących działalność w tym sektorze i reprezentatywnych dla tego sektora. Program sektorowy GAMEINN, któremu dedykowany jest konkurs nr 3/1.2/2016/POIR, ustanowiony został na podstawie Studium Wykonalności przedłożonego przez Porozumienie Polskie Gry.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach sektorowego programu GAMEINN?

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR.

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 1 czerwca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. (do godz. 16:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dłużej niż 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 80 000 000 PLN.

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia MNiSW) albo z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu (o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW).

Zainteresowanych wsparciem w pozyskaniu powyższych środków zachęcamy do kontaktu z nami.

Wiadomość o GAMEINN Sektorowy program B+R w ramach PO IR powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej serwisu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dodaj komentarz