Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wybrało do dofinansowania 208 wniosków w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP 208 wniosków na łączna kwotę 176 049 855,73 złBiorąc pod uwagę dostępną dla konkursu alokację dofinansowano wszystkie projekty ocenione pozytywnie.

 

Lista projektów dofinansowanych

Listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej (wybranych do dofinansowania) dostępna jest pod linkiem.

Innowatorom gratulujemy!

Wiadomość 176 049 855,73 zł na Innowacje w MŚP w województwie śląskim powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Dodaj komentarz