Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki zapraszają do konsultacji społecznych Systemu wyboru Krajowych Klastrów Krajowych.

 

Główne cele polityki klastrowej w Polsce w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 to wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o współpracę, rozpowszechnianie wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarki dzięki rozwojowi Krajowych Klastrów Kluczowych. Z kolei, głównym elementem systemu wyboru Krajowych Klastrów kluczowych jest zestaw kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oraz opis procesu wyłaniania klastrów o istotnym potencjale dla gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Lista dokumentów do konsultacji:

 

Uwagi, komentarze oraz konkretne propozycje zmian do zaproponowanego systemu można zgłaszać elektronicznie na załączonym niżej formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres klastry@parp.gov.pl w terminie do dnia 23 października 2014 r.

Formularz zgłaszania uwag

Ważne: uwagi przesłane w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

W ramach konsultacji społecznych 14 października 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie dotyczące wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych poniżej do pobrania prezentacje z tego spotkania:

Krajowe Klastry Kluczowe – prezentacja Ministerstwa Gospodarki

Krajowe Klastry Kluczowe – prezentacja PARP

Opracowanie Krajowego Systemu Klastrów Kluczowych – prezentacja

 

 

 

Informacja na podstawie www.pi.gov.pl oraz www.mg.gov.pl

Dodaj komentarz