Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowało bezpłatne warsztaty metodą „open space” pn. „Promocja e-administracji w województwie śląskim” przy wsparciu firmy SWIFT.

Promocja e-administracji w województwie śląskim

2 października 2015 roku odbyły się bezpłatne warsztaty pn. „Promocja e-administracji w województwie śląskim” zorganizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Uczestnicy zastanawiali się jak można wypromować elektroniczny urząd. Na początku uczestnicy wybrali szczegółowe tematy nad którymi chcieliby pracować, następnie przystąpili do dyskusji w grupach. Dzięki luźnej, ale jakże pracowitej metodzie udało nam się zaangażować do czynnego udziału  wszystkich uczestników. Zaletą zastosowanej metody „open space” była możliwość  kształtowania zakresu i treści dyskusji przez samych uczestników – to właśnie oni decydowali o tym, jakie problemy zostaną omówione. Uczestnicy koncentrowali się na poszukiwaniu rozwiązań na wypromowanie usług świadczonych przez urzędy drogą elektroniczną, celem zwiększenia ich wykorzystania przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz urzędników. Zebrane pomysły pomogą w wypracowaniu wspólnego planu upowszechnienia e-administracji w woj. śląskim.

Podczas tych prac zostały wypracowane raporty zawierające najważniejsze wnioski z dyskusji  w grupach, które pomogą nam wypracować bardziej efektywny plan dalszych działań służących rozwojowi e-administracji w regionie. Dodatkowym celem była wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy, podzielenie się swoją wiedzą i szerzenie dobrych praktyk obecnych uczestników. Zebrana i wypracowana dokumentacja pozwoli nam na podjęcie właściwych kroków w celu promocji e-administracji w województwie śląskim.

W warsztatach wzięły udział przede wszystkim osoby zajmujące się rozwojem e-usług w urzędzie, takie jak: koordynatorzy, zastępcy koordynatorów, administratorzy, redaktorzy katalogu e-usług, osoby zajmujące się promocją urzędu, prowadzeniem strony internetowej i BIP itd. Łącznie było to ponad 80 osób.

To już trzecie wydarzenie w województwie śląskim zorganizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z zastosowaniem metody Open space. Tym razem, to nasza firma tj. SWIFT wsparła Centrum w  przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia w formule Open Space, m.in. Łukasz Szczęsny był Głównym Facylitatorem warsztatów, a pozostały osoby  wspierały go tego dnia.

 

20151002_093551

Łukasz Szczęsny jako Facylitator przedstawia zasady Open Space

 

Open Space

Open Space Technology (pol. Metoda Otwartej Przestrzeni), zwana też Open Space (pol. Otwarta Przestrzeń) lub OST) – metoda organizacji spotkań i konferencji dla grup od 12 do 2000 uczestników. OST jest procesem samoorganizacji grupy – sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania konferencji. Dzięki temu oraz określonym zasadom OST umożliwia maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem uczestników. Konferencje te trwają zwykle od 6 godzin do dwóch lub trzech dni. za Wikipedią

Główne zasady Open Space:

  • Na spotkanie przychodzą zawsze właściwe osoby. Pasja jest ważniejsza niż miejsce zajmowane w organizacyjnej hierarchii.
  • Nie ma niewłaściwej pory na rozpoczęcie gry. Kreatywność i zaangażowanie nie działają jak mechanizm w zegarku.
  • Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Zatrzymywanie się na wydarzeniach z przeszłości i narzekanie na utracone możliwości to strata czasu.
  • Koniec to koniec. Kiedy rozmowa się zakończy, przejdź do kolejnego punktu

Zainteresowanych metodą Open Space zachęcamy do kontaktu z nami, natomiast zainteresowanych społeczeństwem informacyjnym oczywiście zachęcamy do kontaktu ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

W wiadomości Open Space – nowa realizacja SWIFT wykorzystano informacje ze strony internetowej Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Dodaj komentarz