Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020.

 

Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 246 mln euro. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności oraz priorytet 3 Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych.

 

Informacje na temat priorytetów programu oraz zasad ubiegania się o wsparcie można znaleźć w broszurze. Na stronie programu dostępna jest też bezpłatna baza 1300 organizacji zawierająca ponad 70 propozycji współpracy. Otwarcie pierwszego naboru projektów planowane jest na luty 2015 r. Nabory projektów będą dwuetapowe. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2., podczas którego składane są kompletne aplikacje.

Spotkanie informacyjne na temat pierwszego naboru projektów odbędzie się 22 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie (brak już miejsc). Spotkanie informacyjne organizowane ma na celu dostarczenie – przede wszystkim instytucjom, które nie mogły uczestniczyć w konferencji – wszystkich potrzebnych informacji na temat możliwości składania wniosków i zasad realizacji projektów. Więcej o spotkaniu .

 

 

Informacje o programie Program Interreg Europa Środkowa:

 

 

Komunikat za Portalem Funduszy Europejskich

Dodaj komentarz