Social media w środowisku pracy (10 spotkań x 4 godziny szkoleniowe) -trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie PROGRAM SZKOLENIA

Social media w środowisku pracy – szkolenie ma dać kompetencje do sprawnego wykorzystania mediów społecznościowych (m.in. Facebook) do pracy np. promocji, ale też np. do działań prywatnych takich jak sprzedaż w internecie, promocja idei, wydarzeń, zbiórek społecznych.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  1. W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat,
  2. Zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Gliwickim Programem Rewitalizacji do roku 2023 (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  4. Dostarczy wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4) do poniedziałku 07.10.2019 włącznie, weźmie udział w projekcie od wtorku 08.10.2019 godzina 17.00 (start 1 grupy Social media w środowisku pracy, będą jeszcze dwie kolejne, które startować będą w ciągu miesiąca).
  5. Terminy szkolenia Social media w środowisku pracy w godzinach 17:00-20:00: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.X, 5, 6.XI.2019 (w przypadku zainteresowania grupy intensywność może być zmniejszona do 1 spotkania na tydzień)
  6. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po numerem telefonu +48 734 446 693.
  7. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu (Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4) w formie papierowej lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@dgswift.pl
  8. W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów (osobiście lub za pomocą poczty).

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie dgswift.pl

Dodaj komentarz