Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Sposób i termin składania wniosków

Wniosek należy wypełnić w systemie LSI oraz złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP w terminie od 16.11.2015 do 11.01.2016 (planowanym).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2016

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

W ramach pomocy de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Minimalna wartość dofinansowania – 100 000,00 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość projektu – 10 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

48 000 000,00 EURO

Ważne dokumenty

  • Regulamin konkursu – pobierz
  • Kryteria wyboru projektów – pobierz
  • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami – pobierz
  • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 

Zainteresowanych wsparciem w pozyskaniu powyższych środków zachęcamy do kontaktu z nami.
 

Wiadomość Środki na innowacje w MŚP w województwie śląskim powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

One thought on “Środki na innowacje w MŚP w województwie śląskim

Dodaj komentarz