Zapraszamy na DESIGN THINKING WEEK 2015 w Gliwicach

Rozpoczęła się rekrutacja na Design Thinking Week 2015 w Gliwicach, czyli dwudniowe bezpłatne warsztaty DESIGN THINKING WEEK GLIWICE. Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla pacjentów. W Gliwicach 4 i 5 listopada 2015 r. odbędą się dwudniowe bezpłatne warsztaty DESIGN THINKING WEEK GLIWICE. Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla pacjentów w ramach Design Thinking Week 2015,…

Details

Środki na innowacje w MŚP w województwie śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowaniu będzie podlegać następujący typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych tj. m.in.: rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny,…

Details

II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO– BIOSTRATEG

Z dniem 9 czerwca 2015 roku rozpoczął się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju naboru wniosków w II konkursie w ramach programu: ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO– BIOSTRATEG. Celem głównym Programu ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO– BIOSTRATEG jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach,…

Details

Coraz bliżej do ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój

Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) podczas swoje pierwszego posiedzenia 10 marca 2015 r. zatwierdził m.in. kryteria wyboru dla trzech instrumentów skierowanych do firm w ramach 1. osi priorytetowej PO IR Podczas Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaprezentowano i przyjęto kryteria wyboru dla trzech instrumentów 1. osi priorytetowej PO IR, skierowanych do firm. Są nimi: Badania przemysłowe i prace rozwojowe…

Details

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej…

Details

Katowice Service Jam 2015

Wszystkich zainteresowanych nauką projektowania usług zapraszamy 27.02-01.03.2015 na nietypowe wydarzenie tj. Katowice Servie Jam. W ciągu zaledwie 48 godzin będzie można zaprojektować nową usługę i przedstawić ją reszcie świata. Będzie to okazja do przećwiczenia metody pracy skupiające się na potrzebach przyszłych klientów, wypracowania prototypów rozwiązań i poznania świetnych ludzi.

Details

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje w 2015 roku ogłosić konkursy w ramach siedemnastu programów i działań, w tym sześciu nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez…

Details

Trzy wieczory z design thinking

W dniach 17, 19 i 20 listopada 2014 r. w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego odbyły się realizowane przez naszą firmę warsztaty Design thinking – Tworzenie innowacyjnych produktów i usług za pomocą procesu design thinking.   Uczestnicy podczas trzech wieczorów poznali sam proces, a następnie otrzymali wyzwanie, do którego przeprowadzili badania, określili kwestie problemowe, wygenerowali pomysły…

Details