Krajowy Program Reform na lata 2015-2016 przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2015 r. kolejną aktualizację Krajowego Programu Reform (KPR). Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki dokument określa, w jaki sposób Polska w latach 2015-2016 będzie realizować cele strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, nakładów na badania i rozwój, energii i klimatu, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu. Działania zaplanowane na lata 2015-2016 uporządkowano według pięciu…

Details

Udostępniono dokumenty dotyczące konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego

Dokumentacja dotycząca Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego została udostępniona przez Ministerstwo Gospodarki Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości proces oceny klastrów i nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego ma na celu wyłonienie spośród działających obecnie klastrów w Polsce takich podmiotów, które mają istotny potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne…

Details

Trwają intensywne prace nad ustawą Prawo działalności gospodarczej

W Ministerstwie Gospodarki trwają intensywne prace nad ustawą Prawo działalności gospodarczej, która zastąpi ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Założenia nowej ustawy mają w drugiej połowie listopada trafić do konsultacji publicznych, żeby parlament jeszcze tej kadencji miał możliwość dokończyć prace nad ustawą.     Potrzeba regulacji Prawo działalności gospodarczej Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o…

Details

Przedsiębiorczość w Polsce – raport Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki opublikowało raport pt. Przedsiębiorczość w Polsce, który dotyczy 2013 roku. To już 12 edycja wspomnianego raportu (publikowany jest od 2003 r.).   Raport ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cele raportu to: Ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw na tle warunków makroekonomicznych Analiza warunków instytucjonalnych funkcjonowania przedsiębiorstw Przedstawienie propozycji rozwiązań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości   M.in.…

Details