Wsparcie edukacji przedszkolnej

W ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 PRIORYTET FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji DZIAŁANIE 6.1 Edukacja przedszkolna Typ: Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie trwa nabór wniosków nr FESL.06.01-IZ.01-019/23 od 2023-05-08 do 2023-07-01 na dofinansowanie wsparcie w ramach 1 typu projektów tj. Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie polegające m.in na:   a. organizacji…

Details