Środki na innowacje w MŚP w województwie śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowaniu będzie podlegać następujący typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych tj. m.in.: rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny,…

Details