Prelekcja nt. Środków europejskich na współpracę nauki i przemysłu – Horyzont 2020 podczas konferencji podsumowującej projekt pt. „Transfer Wiedzy i Praktyki”

W dniu 24 czerwca 2014 roku odbyła się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej konferencja podsumowująca projekt pt. „Transfer Wiedzy i Praktyki”. Celem konferencji było zachęcenie pracowników naukowych oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do wzmocnienia powiązań i współpracy w zakresie transferu wiedzy. Podczas wydarzenia Nasz przedstawiciel Mateusza Góra wygłosił prelekcję na temat „Środków europejskich na współpracę nauki i…

Details

220 mln zł dla sektora medycznego w ramach programu STRATEGMED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu w ramach programu STRATEGMED w ramach którego przeznaczy dla polskich naukowców 220 mln zł na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym. Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii onkologii neurologii i zmysłach…

Details

Podpisaliśmy Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską

Dnia 3 czerwca 2014 roku firma SWIFT podpisała Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską. Podpisany dokument jest potwierdzeniem dotychczasowej kooperacji i elementem jej dalszej intensyfikacji w wielu obszarach. Dzięki Porozumieniu m.in.: jeszcze efektywniej możemy szukać odpowiedzi na wyzwania naszych klientów korzystając z zasobów największej uczelni technicznej w naszym regionie. Już dziś zapraszamy studentów informatyki Politechniki Śląskiej na praktyki w ramach…

Details

Przedstawiciel firmy SWIFT przeprowadził szkolenie podczas spotkania informacyjnego pt: „Instrumenty finansujące współpracę na linii biznes – nauka”

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zorganizowały 6 marca 2014 r. bezpłatne spotkanie informacyjne pt: „Instrumenty finansujące współpracę na linii biznes – nauka”. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorców, dla których przeznaczone są programy „Bon na innowacje” i „Wsparcie w ramach dużego bonu”. Uczestnicy spotkania mieli okazję…

Details