Przypominamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 30.12.2015 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Sposób i termin składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków.Wnioski o dofinansowanie składane w ostatni dzień naboru muszą zostać złożone w Generatorze Wniosków do godz. 16:00:00. Z upływem tej godziny upływa termin składania wniosków. Czas złożenia wniosku o dofinansowywanie odnotowywany jest przez serwer Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł, a maksymalna wartość projektu wynosi to 400 000,00 zł. Intensywność wsparcia wynosi:

  • 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
  • 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2015 r.:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 4 484 000,00 zł.
  • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 41 616 000,00 zł.

Ważne dokumenty

  • Regulamin konkursu – pobierz
  • Kryteria wyboru projektów – pobierz
  • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – pobierz
  • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 

Zainteresowanych wsparciem w pozyskaniu powyższych środków zachęcamy do kontaktu z nami. Nasza firma w poprzednich latach m.in. sama dla siebie pozyskała wsparcie w ramach Bonu na Innowacje.
 

Wiadomość Trwa w PARP-ie nabór w ramach konkursu Bony na innowacje dla MŚP powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
.

Dodaj komentarz