Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA zaprasza śląskich przedsiębiorców na Warsztat pisania wniosków do Instrumentu dla MŚP w ramach Horyzont 2020, które odbędzie się 18 listopada 2014 r. w godz. od 15.00 do 18.00 w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach przy ul. Powstańców 17.

 

Horyzont 2020 to obecnie jedyny program, w którym ogłoszone są nabory/konkursy wniosków adresowane m.in. do Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udział MŚP w programach/projektach międzynarodowych dotychczas był zbyt mały, co nie odzwierciedla ich rzeczywistego potencjału. Przygotowano więc specjalne rozwiązania, które mają zachęcić sektor MŚP do aktywniejszego korzystania ze środków wspólnotowych, przeznaczonych na intensyfikację współpracy nauki z biznesem.

 

Podczas spotkania zostaną omówione między innymi:

  • instrumenty finansowe w programie Horyzont2020 z zaznaczeniem możliwości udziału małych i dużych firm
  • oszacowanie budżetów projektów
  • zasady rozliczania kosztów
  • kwalifikowalność kosztów

 

Przedstawione będą praktyczne uwagi dotyczące:

  • przygotowywania projektów
  • aktywnego włączania się w konsorcja międzynarodowe
  • roli ekspertów
  • funkcjonalności Participant Portal ze szczególnym uwzględnieniem Instrumentu MŚP

 

Więcej informacji http://www.enterprise.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/0291

 

 

 

Informacja za stroną internetową Ośrodka Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

Dodaj komentarz