W dniach 4 i 5 listopada 2015 odbyła się gliwicka edycja Design Thinking Week Polska. W trakcie dwudniowych warsztatów Design Thinking Week Gliwice uczestnicy podjęli wyzwanie zaprojektowania produktów i usług odpowiadających na problemy przyszłych użytkowników – osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

 

DT Week zdjęcie grupowe

Design Thinking Week w Gliwicach – zdjęcie grupowe

 

Dwa dni kreatywnego projektowania

Uczestnicy w pierwszym dniu poznali problemy, które zaprezentowali przedstawiciele Klastra MEDSILESIA. Utworzonych zostało pięć interdyscyplinarnych zespołów, które zaczęły pracę nad wyzwaniami dotyczącymi poruszania się w przestrzeniu publicznej osób niewidomych, opieki nad osobami starszymi oraz korzystania z nowoczesnych technologii przez seniorów. Projektowanie rozpoczęto od próby poznania co tak naprawdę jest problemem w poszczególnych obszarach. Każdy zespół próbował zebrać i uporządkować jak najwięcej informacji. Na tej podstawie drugiego dnia przygotowano dwa narzędzia, które pomogły w zrozumieniu istoty problemu – personę oraz mapę podróży użytkownika. Następnie każdy zespół przeszedł do fazy generowania i uszczegółowienia pomysłów. Na zakończenie powstały proste prototypy proponowanych rozwiązań, które zostały przetestowane i poprawione. Prezentacja wypracowanych koncepcji była ostatnim elementem spotkania. W warsztatach uczestniczyło ponad 30 osób z różnych branż i środowisk. Całość była prowadzona przez czterech moderatorów, którzy stanowili wsparcie metodyczne i merytoryczne podczas całego procesu.

Organizatorzy

Organizatorem wydarzenia w Gliwicach była Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju (inicjatywa non-profit osób związanych z firmą SWIFT), SPIN-US Sp. z o.o. (spółka celowa do komercjalizacji wiedzy Uniwersytetu Śląskiego), Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Partnerem merytorycznym wydarzenia był  Klaster MEDSILESIA, natomiast Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Patronat Marszałka

Design Thinking Week 2015

Stowarzyszenie Top 500 Innovators, z ponad 70-ma partnerami, zorganizowało drugą edycję Design Thinking Week 2015 na rzecz współpracy międzysektorowej i innowacji społecznych, pod hasłem: INSPIRE- CREATE-INITIATE. WITH PEOPLE FOR PEOPLE! W dniach 2-8 listopada w 13 miastach w Polsce odbyły się warsztaty i spotkania prowadzone metodyką Design Thinking. Współorganizatorem tego wydarzenia było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

12186784_528404013983799_1168970759151592562_o

 

Design Thinking to sekwencja 5-ciu kroków: Empatia – Definiowanie – Generowanie pomysłów – Prototypowanie – Testowanie, poprzedzonych etapem zrozumienia oczekiwań zleceniodawcy i realiów zadanego problemu. Proces ten pomaga rozwiązywać problemy skomplikowane, np. biznesowe, ekologiczne, polityczne czy społeczne i osiągać wysoki stopień innowacyjności wypracowanych rozwiązań.

Plakat Design Thinking Week 2015 Gliwice

Dodaj komentarz