Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju upubliczniło wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020), które przeprowadziło w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r.

Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu, co w konsekwencji pozwoli określić docelową wizję rozwoju polsko-słowackiego pogranicza i dokonać wyborów o charakterze strategicznym dla współpracy po obu stronach granicy w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Więcej informacji pod linkiem.

Informacja za Portalem Funduszy Europejskich.

Dodaj komentarz