W dniach 17 i 18 grudnia 2018 zapraszamy na dwudniowe szkolenie pt. Efektywne zarządzanie projektem unijnym do Hotelu Fajkier Wellness&SPA w Lgocie Murowanej koło Kroczyc.

Główne zagadnienia programowe poruszone podczas dwudniowego szkolenia (16 godzin szkoleniowych):

 • Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektem;
 • Najważniejsze elementy cyklu życia projektu oraz działania jakie mają być podejmowane
  w ich ramach;
 • Narzędzia i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami;
 • Wykorzystanie metod zarządzania projektami w kontekście projektów współfinansowanych
  z funduszy europejskich.

 

Czas trwania i organizacja szkolenia

 • Warsztaty przebiegają w dwóch następujących po sobie dniach roboczych w wymiarze 16 godzin szkoleniowych.
 • Czas trwania części wykładowo – warsztatowej szkolenia: 2 x 6 godzin zegarowych, łącznie 12 godzin zegarowych (16 godzin szkoleniowych).
 • Charakter szkolenia: warsztaty (case study),

 

Cena 1 100 zł netto + VAT (23%) za 1 osobę

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych, w przypadku przedstawienia stosownego oświadczenia.

Cena zawiera:

 • Trenera,
 • Obsługę recepcyjną szkolenia,
 • Sale szkoleniową,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia,
 • Ewentualnie raport poszkoleniowy na podstawie ankiet,
 • Zakwaterowanie –w pokojach dwuosobowych i ewentualnie jednoosobowych,
 • Pobyt w hotelu spełniającym standardy nie mniejsze niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii trzygwiazdkowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku, w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. Nr 22 poz. 1553),
 • Miejsce noclegu, usługi restauracyjnej oraz sala szkoleniowa będą zlokalizowane w jednym budynku,
 • Bezpłatny parking,
 • Wyżywienie:
 • obiad – w I i II dniu szkolenia (ewentualnie opcja wegetariańska),
 • kolację w I dniu szkolenia z elementami integracyjnymi,
 • śniadanie w II dniu szkolenia,
 • przerwy kawowe ciągłe w I i II dniu szkolenia.

Pełna oferta wraz z formularzem zgłoszenia.

Dodaj komentarz