Nasza oferta

Dzięki bogatemu doświadczeniu naszego zespołu w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, kreowania projektów, pozyskiwania ich finansowania oraz wsparcia ich realizacji proponujemy Państwu usługi na najwyższym poziomie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Oferujemy różne formy wsparcia (m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching) dostosowane do specyfiki sytuacji. Na podstawie analizy Państwa potrzeb zaproponujemy adekwatną usługę. Organizujemy również usługi w innych obszarach niż powyższe dobierając odpowiednich ekspertów wg zdiagnozowanych potrzeb zamawiającego.

Zachęcamy do kontaktu

Wyślijclear

Design Thinking

Wspieramy Państwa organizacje w projektowaniu produktów i usług zgodnie z metodyką Design Thinking. Jest ona procesem, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów.

Finansowanie

Wspieramy Państwa na wszystkich etapach związanych z pozyskaniem finansowania z różnych źródeł (m.in. fundusze unijne, rożne programy krajowe). Dodatkowo pomagamy również w realizacji i rozliczeniu projektów.

Brokering technologiczny

Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi wspieramy organizacje w pozyskaniu technologii, czy szerzej wiedzy adekwatnej do wyzwań stojących przed jednostką z perspektywy analizy jej potrzeb. Z drugiej strony wspieramy również proces komercjalizacji posiadanej już technologii przez jednostki naukowe.

Szkolenia, doradztwo, coaching

Na podstawie analizy Państwa potrzeb zaproponujemy adekwatne usługi rozwojowe. W powyższym zakresie oferujemy różne formy wsparcia (m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching) dostosowane do Państwa specyfiki w celu osiągnięcia zakładanej zmiany.

ICT

Oferujemy strony internetowe oraz oprogramowanie dedykowane – wszystko, czego mogą Państwo potrzebować. Dzięki znajomości różnorodnych technologii możemy stworzyć rozwiązanie idealnie pasujące do wymagań Klienta.

Modele biznesowe

Przygotowaliśmy programy pracy z przyszłymi przedsiębiorcami oraz istniejącymi już organizacjami w celu wypracowania lub modyfikacji ich modeli biznesowych. Fascynuje nasz szukanie skutecznych i tworzenie nowatorskich narzędzi oraz adaptowanie już istniejących do Państwa potrzeb.