Modele Biznesowe

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój metod i narzędzi, stosowanych do kształtowania i modyfikacji modeli biznesowych skierowanych tylko dla nowopowstających i młodych przedsiębiorstw, gdyż instrumenty stosowane przez średniej i dużej wielkości organizacje okazały się nieefektywne wobec specyfiki start-up’ów. Umiejętne wykorzystanie przez nowopowstające firmy dedykowanych im metod i narzędzi, może w dużym stopniu ograniczyć ryzyko porażki ich modeli biznesowych w zetknięciu z rzeczywistością.

Czym w takim razie są modele biznesowe, jak są definiowane w literaturze? I dlaczego tak bardzo w ostatnim czasie zyskuje na popularności wśród praktyków biznesu na całym świecie. Joan Magretta wymienia szereg istotnych pytań na, które odpowiada dobry model biznesowy, w tym fundamentalne pytania, jakie musi sobie zadać każdy zarządzający firmą: Jak zarabiamy pieniądze w tym przedsięwzięciu? Jaka jest zasadnicza ekonomiczna logika, która tłumaczy jak możemy dostarczyć wartość klientowi za odpowiednia cenę? [Magretta J., Why Business Models Matter?, Harvard Business Review, May 2002, s. 4]. Z kolei Alex Osterwalder i Yves Pignueur definiują model biznesowy jako: przesłanki stojące za sposobem, w jaki sposób organizacja tworzy wartość oraz zapewnia oraz czerpie zyski z tej wytworzonej wartości [Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2012, s. 18].

Warto pamiętać również, iż

…nawet najlepiej dobrane elementy modelu biznesowego i racjonalny układ ich powiązań nie są trwałe, niezmienne w czasie. Zarządzający muszą często zmieniać pewne komponenty modelu lub zachodzące między nimi relacje, wyprzedzając w ten sposób działania konkurencji. W wielu sektorach zmiany są tak szybkie, że przedsiębiorstwa są zmuszone na nowo określać swoje modele biznesowe

Brzóska J., Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, Organizacja i Zarządzanie nr 2(6), Gliwice 2009

chmura

Chmura narzędzi do tworzenia modeli biznesowych

W związku z powyższym przygotowaliśmy programy pracy z przyszłymi przedsiębiorcami oraz istniejącymi już organizacjami w celu wypracowania lub modyfikacji ich modeli biznesowych. Fascynuje nas szukanie skutecznych i tworzenie nowatorskich narzędzi oraz adaptowanie już istniejących do Państwa potrzeb.

Staramy się również pomóc Państwu w znalezieniu środków finansowych na realizację przedsięwzięcia, zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, aby Państwa modele biznesowe nie pozostały tylko na papierze.

Jeżeli interesują Państwa modele biznesowe polecamy na początek następującą lekturę i zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Szkolenia z Modeli Biznesowych

Wspieramy Państwa organizacje w projektowaniu, weryfikowaniu oraz modyfikowaniu modeli biznesowych zgodnie z najnowszymi innowacyjnymi metodykami

oferta szkoleniowa