Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 lutego 2015 r. zaakceptował Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok. Dokument został przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do projektu Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W związku…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 zatwierdzone

Dnia 19 lutego 2015 roku Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 zostały podpisane przez Minister Infrastruktury i Rozwoju Marię Wasiak. Dokument określa warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie 2014-2020, wskazuje podmioty uczestniczące w tym procesie oraz ustala tryb współpracy między nimi.

Details

Katowice Service Jam 2015

Wszystkich zainteresowanych nauką projektowania usług zapraszamy 27.02-01.03.2015 na nietypowe wydarzenie tj. Katowice Servie Jam. W ciągu zaledwie 48 godzin będzie można zaprojektować nową usługę i przedstawić ją reszcie świata. Będzie to okazja do przećwiczenia metody pracy skupiające się na potrzebach przyszłych klientów, wypracowania prototypów rozwiązań i poznania świetnych ludzi.

Details

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie polskie Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Komisja Europejska zaakceptowała Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięć programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego. Zatem wszystkie polskie Programy Operacyjne na lata 2014-2020 zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Regionalne Programy Operacyjne Głównym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych…

Details

Harmonogram dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015 rok

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015r. – wersja nr 1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje również, iż niniejszy Harmonogram w trakcie realizacji Programu może ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany…

Details

Design Thinking dla edukatorów

Jeżeli jesteś nauczycielem i właśnie to czytasz, to znaczy, że po etapie irytacji odnośnie środowiska, w którym przyszło Ci pracować, przechodzić w kierunku chęci zmiany tego otoczenia. Zastanówmy się jednak najpierw, w jakim punkcie jest oświata, że widać w niej konieczność zmian. Obecnie edukacji przypisuje się fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa, wzrostu dobrobytu i konkurencyjności.…

Details

PO WER – wiadomo jakie instytucje będą zaangażowane w jego realizacje.

13 stycznia 2015 roku podpisano Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.  Program Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. We wdrażanie PO WER zaangażowane…

Details