Analiza możliwości rozwoju

Wspieramy Państwa organizacje w planowaniu rozwoju

Gdzieś w jakimś garażu jakiś przedsiębiorca odlewa pocisk, na którym widnieje nazwa twojej firmy. Kiedy pocisk opuści bęben rewolweru, raczej nie zdążysz zrobić uniku. Masz zatem tylko jedną możliwość – strzelić pierwszy. Musisz wyprzedzić innowatorów w dziedzinie innowacji

Gary Hamel, Management Lab

Jak wykorzystać efektywnie swoje zasoby?

Planowanie rozwoju jest cennym działaniem, należy przyznać mu priorytet i należy je rozpocząć już dziś.

Celem doradztwa jest wsparcie organizacji w opracowaniu jej kierunków dalszego rozwoju z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz dostępnego finansowania zewnętrznego.

 

Grupę docelową doradztwa stanowią organizacje, które chcą w pełni wykorzystywać swoje zasoby i możliwości.

 

Korzyści: Indywidualny dobór narzędzi do pracy, adekwatnych do specyfiki analizowanej organizacji wspiera wypracowanie realnych kierunków rozwoju i dobór, jeśli to możliwe jego współfinansowania zewnętrznego.

 

Każdorazowo doradztwo jest dostosowane do konkretnych potrzeb organizacji.