Oddolne rozwiązywanie problemów przez społeczności lokalne, a metoda design thinking

W celu wsparcia lokalnej społeczności w poszukiwaniu i przygotowaniu propozycji rozwiązań dla ich problemów i potrzeb warto rozważyć zastosowanie metody design thinking. Dlaczego akurat ta metoda? Społeczeństwa stoją dziś w obliczu wspólnych wyzwań w zapewnieniu możliwie najlepszej jakości życia w sposób, który jest zrównoważony ekonomicznie. Design thinking oferuje wysoce skuteczną metodologię wykorzystania synergii współdziałania z obywatelami – na…

Details

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje w 2015 roku ogłosić konkursy w ramach siedemnastu programów i działań, w tym sześciu nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez…

Details

Dochody członków rad nadzorczych objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym

Od 1 stycznia 2015 r. od umów zleceń członków rad nadzorczych obowiązkowo odprowadzane są składki na ZUS. To część przepisów nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które obowiązują już teraz.   Podstawę wymiaru składki stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obowiązkowemu ubezpieczaniu…

Details

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską Komisja Europejska i przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zakończyli w grudniu 2014 roku negocjacje w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oznacza to, że nie ma już przeszkód do tego, by na Dolny Śląsk zaczęły płynąć pierwsze środki z ponad 9 mld zł, które…

Details