Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.   Zatwierdzenie przez Komisję Europejską Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otwiera drogę do szybkiego uruchomienia wsparcia finansowego z UE dla przedsięwzięć realizowanych w Wielkopolsce. Do dyspozycji w ramach WRPO 2014+ jest 2,45 mld euro. Stworzenie przez…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Kolejne postępy w negocjacjach programów na lata 2014-2020

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informuje o kolejnych postępach w negocjacjach programów na lata 2014-2020 W efekcie dotychczas prowadzonych negocjacji oficjalnie przez system SFC zostały przekazane programy Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia a także 7 programów regionalnych – dla województw dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Przeszły one…

Details
Flaga Unii Europejskiej

W 2014 nie będzie konkursów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 poinformowała, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W oczekiwaniu na ostateczne wersje dokumentów i konkursy w 2015 roku polecamy lekturę projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, aby być…

Details