PO WER – wiadomo jakie instytucje będą zaangażowane w jego realizacje.

13 stycznia 2015 roku podpisano Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.  Program Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. We wdrażanie PO WER zaangażowane…

Details

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje w 2015 roku ogłosić konkursy w ramach siedemnastu programów i działań, w tym sześciu nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został w dniu 17 grudnia 2014 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską. Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy.   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Kolejne postępy w negocjacjach programów na lata 2014-2020

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informuje o kolejnych postępach w negocjacjach programów na lata 2014-2020 W efekcie dotychczas prowadzonych negocjacji oficjalnie przez system SFC zostały przekazane programy Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia a także 7 programów regionalnych – dla województw dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Przeszły one…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020 – komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Projekty programów krajowych zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej (KE) już w styczniu 2014 r., zaś programów regionalnych w połowie kwietnia br.   Negocjacje programów krajowych trwają od lipca br. Komentarze KE do programów regionalnych zostały przekazane stronie polskiej w sierpniu br. We wrześniu odbyła się pierwsza runda spotkań regionów z KE. Podczas pierwszych sesji…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Do 29 października trwa nabór członków do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   Liczba dostępnych miejsc w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi dwanaście: jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze ochrony zdrowia; jedno dla przedstawiciela organizacji…

Details