Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został przyjęty przez Radę Ministrów

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został przyjęty przez Radę Ministrów. Został on przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zakłada on m.in.: 35 tys. nowych miejsc pracy, wzrost liczby organizacji obywatelskich o 20 tys., wsparcie 1 tys. inicjatyw lokalnych. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym skierowanym do instytucji publicznych, jak również do osób działających w…

Details

Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło proces aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.   Obiekty nowoczesnej infrastruktury badawczej o dużej skali, zdolne skupiać potencjał naukowy danego kraju, regionu, a nawet całej Europy, stają się coraz ważniejszymi narzędziami służącymi do formułowania odpowiedzi na globalne, długoterminowe wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa Polski i Europy.  Wychodząc na przeciw…

Details

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wraz z całym pakietem nowych rozporządzeń wejdzie ona w życie z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015. Niż demograficzny, zmieniający się rynek pracy, nowe technologie wymagają od uczelni nowego myślenia o studiowaniu. Łączenia zajęć z różnych dyscyplin. Kształcenia miękkich kompetencji i uczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,…

Details

Nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.    Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 zostanie uruchomiony po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską (I poł. 2015 r.). Podjęto decyzję o wydzieleniu w ramach każdej z 4 osi priorytetowych (poza Pomocą Techniczną) puli środków, które…

Details

Nowe programy ministerstwa nauki: skorzystają uczniowie, studenci i nauczyciele

Uczelniane laboratoria, biblioteki i sale wykładowe otwarte dla młodych wynalazców. Szkolenia dla studentów – przyszłych nauczycieli. Oto założenia 2 nowych programów, które ruszą już jesienią. Zgłoszenia dla uczelni potrwają do końca września.   Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło dwa nowe programy: Uniwersytet Młodych Wynalazców oraz Akademickie Centrum Kreatywności. Uniwersytet Młodych Wynalazców Celem programu jest…

Details

NCBiR ogłosiło I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” – BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Celem Programu jest wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w obszarach badawczych objętych programem oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez korzystających ze wsparcia…

Details