Trwają intensywne prace nad ustawą Prawo działalności gospodarczej

W Ministerstwie Gospodarki trwają intensywne prace nad ustawą Prawo działalności gospodarczej, która zastąpi ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Założenia nowej ustawy mają w drugiej połowie listopada trafić do konsultacji publicznych, żeby parlament jeszcze tej kadencji miał możliwość dokończyć prace nad ustawą.     Potrzeba regulacji Prawo działalności gospodarczej Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o…

Details

Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nowa wersja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zatwierdzony dokument wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.   Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze następujących kwestii: dostosowania zapisów Rozdziału 2. Kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) do zmian wynikających ze zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał…

Details

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wraz z całym pakietem nowych rozporządzeń wejdzie ona w życie z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015. Niż demograficzny, zmieniający się rynek pracy, nowe technologie wymagają od uczelni nowego myślenia o studiowaniu. Łączenia zajęć z różnych dyscyplin. Kształcenia miękkich kompetencji i uczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,…

Details