Harmonogram i kryteria naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok (wersja nr 1 z 12 marca 2015 r.) oraz kryteria wyboru projektów dla Priorytetu I zostały upublicznione. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 rok – pobierz Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu I Programu Operacyjny…

Details

Harmonogram naborów RPO WSL 2014-2020 na 2015 r.

W dniu 19 marca br. Zarząd Województwa przyjął indykatywny harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Na drugi kwartał 2015 zaplanowano następujące konkursy: Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (konkurs bez e-zdrowia) – kwota na konkurs 20 000 800 euro Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – kwota na…

Details

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa przyjął Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dokumenty do pobrania: Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – pobierz Załącznik nr 1 do Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – pobierz Załącznik nr…

Details

Coraz bliżej do ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój

Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) podczas swoje pierwszego posiedzenia 10 marca 2015 r. zatwierdził m.in. kryteria wyboru dla trzech instrumentów skierowanych do firm w ramach 1. osi priorytetowej PO IR Podczas Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaprezentowano i przyjęto kryteria wyboru dla trzech instrumentów 1. osi priorytetowej PO IR, skierowanych do firm. Są nimi: Badania przemysłowe i prace rozwojowe…

Details

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej…

Details

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa został upubliczniony

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zaakceptowała Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana na 2015 rok. Według harmonogramu w 2015 roku zostanie zorganizowanych 8 naborów wniosków w 6 działaniach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług…

Details

Udostępniono dokumenty dotyczące konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego

Dokumentacja dotycząca Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego została udostępniona przez Ministerstwo Gospodarki Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości proces oceny klastrów i nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego ma na celu wyłonienie spośród działających obecnie klastrów w Polsce takich podmiotów, które mają istotny potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne…

Details