Dokumentacja dotycząca Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego została udostępniona przez Ministerstwo Gospodarki

Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości proces oceny klastrów i nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego ma na celu wyłonienie spośród działających obecnie klastrów w Polsce takich podmiotów, które mają istotny potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne w aspekcie międzynarodowym.

 

Regulamin konkursu jest propozycją systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). Dokument określa cele, warunki uczestnictwa, organizację konkursu oraz przebieg oceny wniosku złożonego w ramach postępowania. Zakłada, że KKK będą identyfikowane m.in. w oparciu o kryteria dotyczące masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.

 

Status Krajowego Klastra Kluczowego będzie przyznawany na trzy lata, przy czym uwzględniona została możliwość ponownego ubiegania się o przyznanie wygasłego tytułu. Klastry, które go uzyskają, otrzymają dokument potwierdzający posiadanie statusu KKK i będą mogły posługiwać się tytułem w oficjalnej korespondencji oraz promocji. KKK będą mogły korzystać z preferencji przy aplikowaniu do programów i działań pomocowych. Udział w konkursie będzie bezpłatny.

 

Po raz pierwszy konkurs ma ruszyć w pierwszym kwartale 2015 r. Termin ogłoszenia konkursu zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Kolejne jego edycje będą organizowane do 2020r., nie częściej jednak niż dwa razy w roku.

System kryteriów i wskaźników wyboru Krajowego Klastra Kluczowego – pobierz

Dokumenty dotyczące konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego

Informacja za Ministerstwem Gospodarki

Dodaj komentarz